Chorągiew Białostocka ZHP

Przypominamy o terminowym opłacaniu składek członkowskich!

Dodano: 07-12-2018Przypominamy o terminowym opłacaniu składek członkowskich!Zbliża się koniec trzeciego kwartału 2018 roku, a wraz z nim termin wpłacania raty składek członkowskich.

Zgodnie z Uchwałą nr 22/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 30 września 2018 r. w sprawie zasad ustalania wysokości, zbierania i podziału podstawowej składki członkowskiej, a także zasad udzielania ulg i zwolnień oraz Uchwałą nr 59/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 3 czerwca 2017 r. w sprawie określenia wysokości podstawowej składki członkowskiej na rok 2018, kwartalna wysokość części składki członkowskiej ZHP należnej Głównej Kwaterze ZHP i Chorągwi Białostockiej w 2018 roku wynosi 13,50 zł. Składki wraz z częścią należną hufcom i PJO należy opłacać z zachowaniem następujących terminów:
- do podstawowych jednostek organizacyjnych - do 10 dnia ostatniego miesiąca kwartału,
- do hufców - do 20 dnia ostatniego miesiąca kwartału,
- do chorągwi - do 25 dnia ostatniego miesiąca kwartału,
- do Głównej Kwatery ZHP - do końca kwartału.

Prosimy o terminowe wywiązanie się z obowiązku składkowego.


hm. Krzysztof Jakubowski
Komendant ZHP Chorągwi Białostockiej

hm. Tomasz Borkowski
Skarbnik ZHP Chorągwi Białostockiej

 

Zapraszamy na wyprawę po Betlejemskie Światło Pokoju!

Dodano: 20-11-2018Zapraszamy na wyprawę po Betlejemskie Światło Pokoju!Zapraszamy harcerzy, harcerki, wędrowników, wędrowniczki oraz instruktorów z Chorągwi Białostockiej na Betlejemski Zlot, który odbędzie się w Zakopanem, odebranie światła będzie w Svicie na Słowacji! Czytaj całość » 

Zbiórki publiczne w listopadzie i grudniu

Dodano: 05-11-2018Zbiórki publiczne w listopadzie i grudniuInformuję, że w listopadzie i grudniu odbędą się zbiórki publiczne prowadzone przez Chorągiew Białostocką ZHP w sześciu sklepach sieci PSS Społem na terenie Białegostoku, przy ul.: Wyszyńskiego, Bema, Kołłątaja, Mieszka I-go, Skłodowskiej i Brzechwy.

Terminy zbiórek publicznych:
- 17 listopada (sobota) - 6 zbiórek,
- 8 grudnia (sobota) - 6 zbiórek,
- 22 grudnia (sobota) - 6 zbiórek.

Drużyny i środowiska harcerskie zainteresowane udziałem w zbiórkach publicznych we wskazanych powyżej terminach proszę o kontakt telefoniczny pod numerem tel. 515 731 437.


hm. Mariusz Tarnawczyk
Pełnomocnik ds. zbiórek publicznych Chorągwi Białostockiej ZHP
 

Zjazd ZHP Chorągwi Białostockiej wybrał nowe władze na kadencję 2018-2022

Dodano: 23-10-2018Zjazd ZHP Chorągwi Białostockiej wybrał nowe władze na kadencję 2018-2022W dniu 20 października 2018 roku odbył się Zjazd ZHP Chorągwi Białostockiej, który dokonał oceny ubiegłej kadencji władz chorągwianych oraz dokonał wyboru nowych władz Chorągwi na kolejne cztery lata. Czytaj całość » 

Harmonogram posiedzeń ChKSI w roku harcerskim 2018/2019

Dodano: 28-08-2018Harmonogram posiedzeń ChKSI w roku harcerskim 2018/2019Podajemy do wiadomości aktualny harmonogram posiedzeń Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich w roku harcerskim 2018/2019.
Czytaj całość » 

Komunikat

Dodano: 25-05-2018Komunikat Drodzy harcerze, instruktorzy, rodzice, opiekunowie, przyjaciele harcerstwa!

Od 25 maja 2018 roku na terytorium Polski zaczęły obowiązywać nowe zasady ochrony i przetwarzania danych osobowych, regulowane przez rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane popularnie RODO.
Regulacje te są identyczne dla wszystkich krajów na terenie Unii Europejskiej i dotyczą każdego ich obywatela.

Informujemy, że Wasze dane, które chroniliśmy dotąd w oparciu i na podstawie Ustawy o ochronie danych osobowych, będą nadal objęte ochroną, zgodnie z nowymi regulacjami prawa w oparciu o Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku (opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 4 maja 2016 r., L 119/1).

W związku z zasadami powyższego rozporządzenia informujemy, że Administratorem Waszych danych osobowych jest Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Białostocka, ul. Pałacowa 3/1, 15-042 Białystok.

Cele, okoliczności i sposób przetwarzania danych osobowych w ZHP Chorągwi Białostockiej reguluje Regulamin ogólny ZHP Chorągwi Białostockiej w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ZHP Chorągwi Białostockiej oraz wszystkich jej podległych jednostkach organizacyjnych.  

Regulamin ogólny ZHP Chorągwi Białostockiej w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ZHP Chorągwi Białostockiej oraz wszystkich jej podległych jednostkach organizacyjnych

Dodano: 24-05-2018Regulamin ogólny ZHP Chorągwi Białostockiej w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ZHP Chorągwi Białostockiej oraz wszystkich jej podległych jednostkach organizacyjnychDecyzją Komendanta ZHP Chorągwi Białostockiej nr 29/2018 z dniem 24 maja 2018 r. wchodzi w życie Regulamin ogólny ZHP Chorągwi Białostockiej w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w ZHP Chorągwi Białostockiej oraz wszystkich jej podległych jednostkach organizacyjnych.

Wszyscy kierownicy jednostek organizacyjnych podległych ZHP Chorągwi Białostockiej zostali zobowiązani do realizacji i przestrzegania zapisów dokumentu. Czytaj całość » 

Zmiana organizacji pracy Biura Chorągwi

Dodano: 08-02-2018Zmiana organizacji pracy Biura ChorągwiInformujemy, że od 12 lutego 2018 r. Biuro Chorągwi będzie przyjmowało interesantów od poniedziałku do piątku od godziny 10:00.

Godziny pracy Biura Chorągwi pozostają bez zmian.  

Porozumienie wolontariackie - wzór obowiązujący od 1 grudnia 2017 r.

Dodano: 29-12-2017Porozumienie wolontariackie - wzór obowiązujący od 1 grudnia 2017 r.Decyzją Komendanta i Skarbnika ZHP Chorągwi Białostockiej nr 123/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. zatwierdzono nowy wzór Porozumienia wolontariackiego (potocznie zwanym do tej pory "umową"), który obowiązuje przy zawieraniu porozumień z wolontariuszami.
Czytaj całość » Archiwum informacji