Spotkanie dotyczące Startegii Rozwoju

W dniu 11 września 2006 r. w siedzibie komendy chorągwi odbyło się spotkanie dla komendy chorągwi i szefów chorągwianych zespołów i referatów.

 

Warsztaty prowadzone były przez druhnę Zastępczynię Naczelnika hm. Katarzynę Kwapińską oraz kierownika Wydziału Wdrażania Strategii phm. Pawła Dobosza. 9 instruktorów pracowało nad analizą, wizją i formułowaniem celów w sześciu obszarach strategicznych: program, praca z kadrą, zarządzanie, finanse, rozwój liczebny i wizerunek. Dzięki warsztatom praca nad "Strategią rozwoju Białostockiej Choragwi ZHP" z pewnością przebiegac będzie efektywniej.Patrz także: