Wybór Komendanta i Komendy w Bielsku Podlaskim

Informuję, iż w dniu 16.09.2005 Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP Bielsk Podlaski wybrał Komendanta Hufca, druha. hm. Marka Boratyńskiego oraz Komendę

 

W komendzie znaleźli się:
ks. pwd Piotra Jurczaka - zastępcę komendanta hufca
phm. Annę Porycką - skarbniczkę
hm. Alicję Malinowską - Smotek - członek komendy

Komenda Białostockiej Chorągwi ZHP serdecznie dziękuje za pracę z dziećmi, młodzieżą harcerską i instruktorami, jaką wykonała druhna na terenie Hufca ZHP w Bielsku Podlaskim.

Pragnę na ręce druhny hm Stanisławy Korzeniewskiej złożyć gorące i szczere podziękowania za trud, jaki został włożony w rozwój każdej drużyny i wspólnoty instruktorskiej. Życzę druhnie otrzymania najcenniejszej instruktorskiej nagrody - prostego słowa "dziękuję" od tych, którym pomagała druhna stać się dobrymi , dojrzałymi ludźmi. Niech słowa druha harcmistrza Stefana Mirowskiego będą dalszym drogowskazem w Twoim życiu. "Prawdziwy autorytet tworzy tylko osobisty przykład, prawdziwość czynów, odpowiedzialność, porzadek, konsekwencja"

Życzę dalszych sukcesów i pomyślności w życiu osobistym i społecznym.

Z wyrazami szacunku.
Czuwaj!

hm. Andrzej Bajkowski
Komendant Białostockiej Chorągwi ZHPPatrz także: