Wiadomości Białostockiej Chorągwi ZHP 7/36/2006

Wiadomości Białostockiej Chorągwi ZHP

Komenda Białostockiej Chorągwi, ul. Pałacowa 3/1, 15 – 950 Białystok
tel/fax.: 0-85 7323-900, e-mail: bialostocka@bialostocka.zhp.pl

nr 07/36/2006 05 wrzesnia 2006r

1) SPRAWOZDANIE HAL

Przypominam o konieczności sporządzenia sprawozdania statystycznego i opisowego z Harcerskiej Akcji Letniej według załączonych do poprzednich wiadomości druków
HM. AGATA PIETRYSZYK
SZEF BIURA CHORĄGWI

2) OFERTA ŚWIADCZENIA USŁUG TELEKOMUNIKACYJNYCH PLUS GSM
W załączeniu przesyłamy ofertę Plus GSM adresowaną do jednostek ZHP. Zdecydowane środowiska prosimy o wybór taryfy i poinformowanie komendy Chorągwi. Przez nas zostanie wtedy złożone zamówienie. Oferta jest sformułowana specjalnie dla naszej organizacji na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy POLKOMTELEM a ZHP.

HM. ANDRZEJ BAJKOWSKI
KOMENDANT CHORĄGWI

3) BUDŻETY HUFCÓW
Do dnia 20 września 2006 r. powinny zosta sporządzone i przekazane do komendy chorągwi budżety hufców wg załączonych do Wiadomości na dyskietce druków.

KATARZYNA KOBOSKO
GŁÓWNA KSIĘGOWA


4) KARTY RABATOWE ZHP
Przypominamy o konieczności przekazania do komendy Chorągwi pokwitowań odbioru kart rabatowych. Informujemy, że jest to sprawa pilna.

HM. ANDRZEJ BAJKOWSKI
KOMENDANT CHORĄGWI

5) NOWY NUMER TELEFONU CHORAGWI
Informujemy, że Komenda Chorągwi posiada nowy numer telefonu w sieci Plus GSM 605550185 . Informujemy również, że dla telefonów z taryfą w systemie PLUS – zakupionych wg warunków załączonych na dyskietce minuta rozmowy kosztuje 0,10 zł.


HM. ANDRZEJ BAJKOWSKI
KOMENDANT CHORĄGWI6) POWOŁANIE ZESPOŁÓW SPISOWYCH W HUFCACH
Prosimy komendy hufców o przesłanie propozycji osób do zespołów spisowych, które pracować będą nad inwentaryzacją w hufcach. Zatwierdzone przez Komisje inwentaryzacyjną osoby zostaną powołane w rozkazie komendanta chorągwi.

HM. ANDRZEJ BAJKOWSKI
KOMENDANT CHORĄGWIPatrz także: