XII Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Obronne

W dniach 24-26 sierpnia 2006 roku na terenie 3 Zamojskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Zamościu zostały przeprowadzone dwunaste Ogólnopolskie Zawody Sportowo-Obronne Stowarzyszeń Młodzieżowych o Nagrodę Ministra Obrony Narodowej i Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego

 

Zwycięzcami XII Ogólnopolskich Zawodów Sportowo-Obronnych Stowarzyszeń Młodzieżowych o Nagrodę Ministra Obrony Narodowej i Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego zostali w klasyfikacji zespołowej w konkurencji biegu na Ośrodku Sportów Fizycznych zajął zespół Związku Harcerstwa Polskiego „Zielone Berety” - 5 BDSh "Zielone Berety" z Hufca ZHP w BiałymstokuPatrz także: