Spotkanie z Wojwodą Podlaskim

W dniu 23 sierpnia 2006 r. Komendant wraz ze Skarbnikiem Białostockiej Chorągwi spotkali się z Wojewodą Podlaskim Panem Janem Dobrzyńskim. W trakcie spotkania omówione zostały następujące tematy:
- współpraca między Komendą Białostockiej Chorągwi a Wojewodą Podlaskim
- udział i współpraca podczas inicjatyw o zasięgu wojewódzkim - pomoc ze strony Urzędu Wojewódzkiego dla Chorągwi
- przyjęcie honorowego patronatu nad inicjatywami o zasięgu wojewódzkim.

Spotkanie przebiegło w bardzo pogodnej i przyjaznej atmosferzePatrz także: