Nowa dokumentacja ChKSI

Zapraszamy do zapoznania się z nowymi dokumentami Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich.

 

Druhny i Druhowie!

Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich informuję, iż Komendant w ostatnim rozkazie zatwierdził nowy regulamin pracy ChKSI, zmieniając jednocześnie wzory dokumentów (załączniki). Nowe wzory znajdziecie w zakładce ChKSI na SharePoint e-białostocka oraz w zakładce ChKSI na stronie chorągwi.

Ustala się okres przejściowy obowiązujący 30 dni od daty publikacji rozkazu. Po tym okresie obowiązywać będą jedynie nowe wzory – również przy zamknięciu prób wcześniej otwartych. W związku z powyższym ChKSI ustala, iż wysyłane dokumenty muszą być w wersji edytowalnej tj. word – ze względu na usprawnienie współpracy Komisja – osoba zainteresowana otwarciem próby. ChKSI będzie wtedy mogła przedstawić swoje propozycje i uwagi.

Przypominamy, że dokumenty należy przesłać na 14 dni przed planowanym posiedzeniem ChKSI. W ciągu 7 dni Komisja sprawdzi dokumentację, naniesie swoje propozycje i uwagi, o czym poinformuje osobę wnioskującą.
Mamy nadzieję, że taki system pracy usprawni pracę Komisji, a posiedzenia będą przebiegać szybko i sprawnie oraz będą dla wszystkich tylko miłym spotkaniem.

Dodatkowo informujemy, iż podanie numeru telefonu we wnioskach osoby wnioskującej i jego opiekuna jest dobrowolne - ułatwi to kontakt Komisji z zainteresowanymi, ale zgodnie z RODO nie może być żądane.


Komisja Stopni Instruktorskich
ZHP Chorągwi Białostockiej