Ogólnopolska Zbiórka Alertu Pamięci, Warszawa 27-28.09.2019

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do wzięcia udziału w Ogólnopolskiej Zbiórce Alertu Pamięci organizowanego w dn. 27-28 września 2019 roku w Warszawie!

 

Wyjazd: 27.09.2019 r. o godz. 10:00, Dworzec PKS w Białymstoku, stanowisko Biacomexu
Powrót: 28.09.2019 r. o godz. 21:00, Dworzec PKS w Białymstoku, stanowisko Biacomexu

Koszt: 20,00 zł (transport, nocleg, wyżywienie, pamiątkowy znaczek)

Uczestnicy: od 13 roku życia (harcerze starsi, wędrownicy, instruktorzy)

Zgłoszenia: do 15.09.2019 r. za pomocą formularza:

Zgłoszenie Alert Pamięci

Wpłaty: do 20.09.2019 r.
ZHP Chorągiew Białostocka
ul. Pałacowa 3/1 15-042 Białystok
Bank BGŻ BNP PARIBAS
90 2030 0045 1110 0000 0417 3850
Tytuł: Imię i nazwisko, Warszawa

Karty należy dostarczyć do biura Chorągwi do 25.09.2019 r.

Link do karty uczestnika niepełnoletniego


Link do karty uczestnika pełnoletniego:Patrz także: