Uwaga! Przedłużamy nabór do środków ROHIS

Komenda ZHP Chorągwi Białostockie przedłuża składanie wniosków do środków ROHiS do 10 września 2019 r. do godziny 15:00 za pośrednictwem poczty e-mail fundusze@bialostocka.zhp.pl z dopiskiem 'Konkurs - ROHiS'. Oferta musi być przesłana w formie pliku doc oraz w formie PDF z podpisem.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią uchwały Komendy ZHP Chorągwi Białostockiej nr 6/2019 z dnia 14 lipca 2019 r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu wsparcia kształcenia i działań programowych Chorągwi i Hufców ZHP Chorągwi Białostockiej.

Uchwała 6/2019 z dnia 14.07.2019 r.

Zapraszamy do skorzystania ze środków publicznych.Patrz także: