Zlecanie zadań publicznych. Nowe wzory i rozliczanie za rezultaty

Nowe wzory – ofert, umów i sprawozdań – stosowane przy zlecaniu zadań publicznych poznaliśmy już pod koniec października 2018 r. Formalnie właśnie wtedy rozporządzenia ze wzorami weszły w życie, jednak tak naprawdę dopiero konkursy ogłaszane od 1 marca 2019 r. muszą stosować się do nowych zasad.

 

Wzory prostsze, sprawozdanie bez faktur

Tworząc nowe wzory autorzy chcieli uprościć procedury, spowodować, że dokumenty (np. ofertę czyli formularz wniosku) będzie łatwiej wypełnić. Przykładem uproszczenia może być rezygnacja z tłumaczenia przez wnioskodawcę jaki cel chce realizować. Uproszczenie wzorów oznacza jednak prawdopodobnie konieczność zawarcia większej ilości informacji w dokumentacji konkursowej. Dlatego organizacje pozarządowe będą musiały po 1 marca zwracać szczególną uwagę na tę dokumentację (ogłoszenia konkursowe, regulaminy, karty oceny, wytyczne itp.).

Wśród nowych zasad jedną z ważniejszych i mogących mieć duży wpływ na działania zarówno samorządu jak i NGO jest rozliczanie za rezultaty. To wyzwanie w pierwszej kolejności dla samorządów ogłaszających konkursy, ale zaraz potem dla startujących w konkursach organizacji pozarządowych. Autorzy rozporządzeń, proponując rozliczenie za rezultaty, chcieli skończyć z negatywnie ocenianą praktyką rozliczeń opartych na drobiazgowej analizie każdego dokumenty finansowego (głównie faktur). Nie oznacza to jednak, że organizacje będą mogły pozwolić sobie na braki w dokumentacji księgowej. Nie będzie ona już jednak tak istotna przy sprawozdawaniu się z realizacji projektu.

Jak będzie funkcjonować współpraca finansowa administracji z NGO-sami po wejściu w życie nowych rozporządzeń i czy współpracującym stronom uda się sprostać wyzwaniom, jak choćby rozliczaniu za rezultaty? Na odpowiedź trzeba będzie poczekać najmniej rok, kiedy będziemy mieli za sobą cały „cykl” – od ogłoszenia konkursu, przez przyznanie dotacji i realizacje projektów, aż po ich rozliczenie i skontrolowanie.


Dwa rozporządzenia ze wzorami

Nowe wzory zawarte są w dwóch rozporządzeniach Przewodniczącego Komitatu do spraw Pożytku Publicznego, ogłoszonych 26 i 29 października 2018 r.

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, Dz.U. z 2018 r. poz. 2057

Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego, Dz.U. z 2018 r. poz. 2055


Wchodzą w życie w październiku, obowiązują od marca

Oba wskazane wyżej rozporządzenia mają na sztywno zapisaną datę wejścia w życie: 29 października 2018 r. Jednak realnie wcale nie trzeba było się do nich stosować już wtedy. W rozporządzeniach umieszczono przepisy przejściowe. Wskazują one na 1 marca 2019 r. jako moment od kiedy należy ogłaszać konkursy, albo prowadzić procedurę małograntową (z art. 19a - uproszczone wzory) z zastosowaniem nowych rozporządzeń.

1 marca 2019 r. to moment od kiedy należy ogłaszać konkursy, albo prowadzić procedurę małograntową z zastosowaniem NOWYCH rozporządzeń ze wzorami.


Zmieniane rozporządzenia do ustawy o pożytku

Konieczność wydania nowych rozporządzeń do ustawy o działalności pożytku (wszystkich) była wynikiem nowelizacji z września 2017 r., kiedy to ustawa o NIW-CRSO pozmieniała również sporo w ustawie o pożytku.

Projekty rozporządzeń upubliczniono po wakacjach 2018 r. NGO-sy miały bardzo mało czasu na konsultacje. Zgłoszono wiele uwag, ale nie zmieniło to zasadniczo kształtu proponowanych wzorów.

Przyjęto za to jeden z najważniejszych postulatów – odsunięto moment, w którym nowe wzory trzeba będzie zacząć stosować. W ten sposób podarowano samorządom czas na poczynienie koniecznych przygotować, a także uniknięto sytuacji, kiedy wzory zmieniają się w samym środku „sezonu konkursowego”.


Źródło: Portal organizacji pozarządowych www.ngo.plWkrótce w załącznikach do pobraniach nowe wzory ofert, umów i sprawozdań obowiązujących od 1 marca 2019 r.Patrz także: