Uchwała Komendy ZHP Chorągwi Białostockiej nr 5/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości w Związku Harcerstwa Polskiego Chorągwi BiałostockiejPatrz także: