Uchwała Komendy ZHP Chorągwi Białostockiej nr 4/2018 z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie Planu kształcenia Białostockiej Szkoły Instruktorskiej „Lumi” na okres od stycznia 2019 do sierpnia 2020 rokuPatrz także: