Uchwała Komendy ZHP Chorągwi Białostockiej nr 3/2018 z dnia 29 grudnia 2018 r. w sprawie Planu pracy ZHP Chorągwi Białostockiej na okres od stycznia 2019 do sierpnia 2020 rokuPatrz także: