Uchwała Komendy ZHP Chorągwi Białostockiej nr 1/2018 z dnia 28 października 2018 r. w sprawie „Regulaminu pracy Komendanta i Komendy ZHP Chorągwi Białostockiej”Patrz także: