Druhna hm. Teresa Wołyniec odeszła z naszych szeregów na wieczną wartę

* * *
Każda kropla deszczu
jest pamiątką po czyimś
istnieniu
a każdy promień słońca
wspomnieniem

mgła zamyślenia
przesłania
rzeczy ważne
i nieważne

noc odzywa się ciszą
idź dalej...
i nie pomyl drogi...
Teresa Wołyniec

Otrzymaliśmy smutną wiadomość o odejściu na wieczną wartę harcmistrzyni Teresy Wołyniec

 

Druhna harcmistrzyni Teresa Wołyniec urodzona na Białostocczyźnie w Czarnej Białostockiej. W 1945 r. będąc w Szkole Podstawowej założyła swą pierwszą drużynę harcerską, której drużynową była przez 4 lata. Ucząc się w Państwowym Liceum Pedagogicznym założyła i prowadziła Kadrową Drużynę (przyszłych nauczycieli).W 1950 r. zdała maturę i jako nauczycielka rozpoczęła pracę w Białymstoku w Szkole Podstawowej nr. 15.W tej szkole zorganizowała drużynę harcerską „Szarą Piątkę”, którą prowadziła przez 12 lat.

Ukończyła geografię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracując jako instruktor metodyczny z geografii w Szkole Podstawowej nr.23 zorganizowała drużyny harcerskie Młody Las. Odeszła na emeryturę w 1985 roku. Przez 45 lat pracowała jako nauczycielka. Wszędzie gdzie pracowała powstawały drużyny harcerskie którym ofiarowała cały swój wolny czas, zapał i wiedzę. Należała do Instruktorskiego Kręgu Starszyzny Harcerskiej i Seniorów przy Komendzie Białostockiej Chorągwi, w którym aktywnie uczestniczyła. Była również członkiem Literackiego Klubu Nauczycielskiego i wydała pięć książek poetyckich: Wśród zielonych traw 1997r. Nieustannie szukam 1999r. Niosę słowo 1999r. Za progiem domu 2002r. Darowany czas 2004r.
Poezja druhny Teresy Wołyniec jawi się jako afirmacja tego, co nieskończone, bo właśnie w taki labirynt pojedynczych, konkretnych, ale niedoskonałych istnień wpisany jest ludzki los. Poetka odnajdywała się w tym przymierzu z ludźmi.

Druhna harcmistrzyni Teresa Wołyniec kochała ludzi, kochała harcerstwo. Była zawsze związana z harcerstwem w Białymstoku. Odeszła bardzo wartościowa, szczera, uczciwa, pracowita instruktorka.
Niech dobry Bóg ma Ją w swojej opiece.
Druhno Tereso będziemy pamiętać o Tobie i o Twoich wierszach.

Czuwaj!

Komendant Białostockiej Chorągwi,
Komenda Białostockiej Chorągwi Związku Harcerstwa Polskiego
Instruktorski Krąg Starszyzny Harcerskiej i SeniorówPatrz także: