Rocznica urodzin hm. Ryszarda Kaczorowskiego - patrona Chorągwi Białostockiej

Dziś, 26 listopada. przypada 99. rocznica urodzin druha Ryszarda Kaczorowskiego.

Harcmistrz, komendant chorągwi Szarych Szeregów, ostatni prezydent RP na Uchodźstwie, a przede wszystkim patron naszej Chorągwi.

Urodził się w Białymstoku, a jako młody chłopak wstąpił w szeregi Związku Harcerstwa Polskiego do drużyny im. A. Małkowskiego.

Nigdy nie wysuwał się na pierwszy plan. W jego życiu Polska zawsze była na pierwszym miejscu. Mówił: "Patriotyzm nie zależy od miejsca zamieszkania i nawet na obczyźnie nie da się zamienić polskiej duszy na inną".

 Patrz także: