Zaproszenie na Wojewódzkie Obchody 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę

-
-

Stulecie Odzyskania Niepodległości przez Polskę jest wydarzeniem, w którym powinien uczestniczyć każdy harcerz naszego województwa.

Przybądźmy licznie na wojewódzkie uroczystości, na które zaprasza Podlaski Urząd Wojewódzki z Wojewodą Bohdanem Paszkowskim na czele, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Urząd Miejski w Białymstoku z Prezydentem Miasta Tadeuszem Truskolaskim.

Pokażmy, że 100 lat istnienia ZHP jest tym, co leży u podstaw harcerstwa: "Skauting + niepodległość".


hm. Krzysztof Jakubowski
Komendant ZHP Chorągwi Białostockiej

 Patrz także: