Zjazd ZHP Chorągwi Białostockiej wybrał nowe władze na kadencję 2018-2022

W dniu 20 października 2018 roku odbył się Zjazd ZHP Chorągwi Białostockiej, który dokonał oceny ubiegłej kadencji władz chorągwianych oraz dokonał wyboru nowych władz Chorągwi na kolejne cztery lata.

 

Nowym Komendantem ZHP Chorągwi Białostockiej został hm. Krzysztof JAKUBOWSKI.
Przez najbliższe cztery lata będzie kierował pracami Chorągwi oraz współpracował z Komendą Chorągwi, w skład której wchodzą:
hm. Mariusz BRZOZOWSKI – zastępca komendanta ds. organizacyjnych,
hm. Magdalena WRÓBLEWSKA – zastępca komendanta ds. programowych,
hm. Tomasz BORKOWSKI – skarbnik chorągwi,
phm. Martyna FANKULEWSKA – członek komendy ds. wizerunku i promocji,
phm. Magdalena GIEREJ – członek komendy ds. komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,
phm. Dariusz KOŚKO – członek komendy ds. kontaktów z hufcami i baz harcerskich,
hm. Iga MĄKOWSKA – członek komendy ds. pracy z kadrą,
hm. Edyta TRZECIAK – członek komendy ds. wsparcia metodycznego.

W skład Komisji Rewizyjnej ZHP Chorągwi Białostockiej (organu nadzoru) wchodzą:
phm. Jakub WILCZYŃSKI – przewodniczący,
hm. Iza BRANT-SZEHIDEWICZ – wiceprzewodnicząca,
phm. Paulina BAKIER – sekretarz,
hm. Sebastian BARWIEJUK – członek,
phm. Janusz BIELAWSKI – członek,
phm. Wojciech HERNIK – członek,
phm. Adam WNOROWSKI – członek.

W skład Rady ZHP Chorągwi Białostockiej wchodzą:
hm. Agnieszka FIEDORCZUK – przewodnicząca,
hm. Karol BIKOWSKI – wiceprzewodniczący,
hm. Elwira WIERZBICKA – sekretarz,
hm. Hanna HORODEŃSKA – członek,
phm. Bartłomiej MORDAS – członek,
phm. Kamil SOKOŁOWSKI – członek,
hm. Marek TRZECIAK – członek,
hm. Sylwia WESOŁOWSKA – członek,
hm. Leszek ZANIEWSKI – członek.

W skład Sądu Harcerskiego ZHP Chorągwi Białostockiej wchodzą:
hm. Maciej FIEDORCZUK – przewodniczący,
hm. Agnieszka JASIELON – wiceprzewodnicząca,
hm. Tomasz KUC – wiceprzewodniczący,
hm. Marta ZAPOLSKA – sekretarz,
hm. Wiesław DOMAŃSKI – członek,
hm. Janusz HARABURDA – członek,
hm. Romuald LEWANDOWSKI – członek,
hm. Zbigniew NIEMYJSKI – członek,
hm. Bożena ZANIEWSKA – członek.Patrz także: