Komunikat organizacyjny z dnia 26 września 2018 r. dotyczący procedury składania projektów uchwał na Zjazd ZHP Chorągwi Białostockiej

Delegatki i Delegaci na Zjazd ZHP Chorągwi Białostockiej,
Komendantki i Komendanci Hufców,
Członkinie i Członkowie Władz Chorągwi,


Przesyłam komunikat organizacyjny dotyczący procedury składania projektów uchwał na Zjazd ZHP Chorągwi Białostockiej.

 

Informuję, że 6 października 2018 r. (sobota) upływa termin wysyłki wnoszonych projektów uchwał Zjazdu ZHP Chorągwi Białostockiej do uczestników zjazdu z głosem decydującym (termin określony w Ordynacji Wyborczej ZHP).

Ze względu na pracę biura Chorągwi oraz konieczność przygotowania wysyłki projektów uchwał, proszę o składanie projektów uchwał do 5 października 2018 r. (piątek) do godziny 16:00 na adres mailowy: biuro@bialostocka.zhp.pl. Wnioskodawcy projektów uchwał są zobowiązani dostarczyć do biura Chorągwi dokument w postaci elektronicznej (otwartej) według udostępnionego wzoru (Wzór projektu uchwały [*.doc]).

Projekty uchwał przysłane w dniach 5-6 października 2018 r. po godzinach pracy biura Chorągwi zostaną uwzględnione i przesłane w dniu 8 października 2018 r.

Wnioskodawcy powinni dostarczyć podpisane projekty uchwał w oryginale (z podpisami) do biura Chorągwi, lub najpóźniej w dniu rozpoczęcia zjazdu Chorągwi – do biura Zjazdu.


Komendant ZHP Chorągwi Białostockiej
hm. Hanna HorodeńskaPatrz także: