Komunikat organizacyjny z dnia 26 września 2018 r. dotyczący procedury zgłaszania kandydatów na funkcję Komendanta ZHP Chorągwi Białostockiej

Delegatki i Delegaci na Zjazd ZHP Chorągwi Białostockiej,
Komendantki i Komendanci Hufców,
Członkinie i Członkowie Władz Chorągwi,


Przesyłam komunikat organizacyjny dotyczący procedury zgłaszania kandydatów na funkcję Komendanta ZHP Chorągwi Białostockiej.

 

Informuję, że 29 września 2018 r. (sobota) upływa termin wpływania zgłoszeń kandydatów na funkcję Komendanta ZHP Chorągwi Białostockiej (termin określony w Ordynacji Wyborczej ZHP). Kandydatami na funkcję Komendanta Chorągwi mogą być jedynie osoby, które zostały zgłoszone przez uczestnika zjazdu z głosem decydującym, wraz z pisemną zgodą kandydata.

Ze względu na pracę biura Chorągwi, proszę o składanie zgłoszeń kandydatów do 28 września 2018 r. (piątek) do godziny 16:00 w wersji papierowej lub w postaci elektronicznej (skanu oryginału z podpisami) na adres mailowy: biuro@bialostocka.zhp.pl.

Zgłoszenia przysłane w dniach 28-29 września 2018 r. po godzinach pracy biura Chorągwi zostaną uwzględnione, a informacja o kandydatach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Chorągwi do 30 września 2018 r. (do końca dnia).

Zgłaszający kandydatów powinni dostarczyć podpisane zgłoszenia w oryginale (z podpisami) do biura Chorągwi, lub najpóźniej w dniu rozpoczęcia zjazdu Chorągwi – do biura Zjazdu.


Komendant ZHP Chorągwi Białostockiej
hm. Hanna HorodeńskaPatrz także: