Zgłoszenie kandydata na funkcję Komendanta ZHP Chorągwi Białostockiej

Aktualizacja z dnia 30 września 2018 r.

Komendant ZHP Chorągwi Białostockiej, działając na podstawie p. 38 Ordynacji wyborczej ZHP, informuje o zgłoszeniu kandydata na funkcję Komendanta Chorągwi - hm. Krzysztofa Jakubowskiego, numer ewidencyjny: AK002007506, przydział służbowy: Hufiec ZHP Białystok.

 

Pobierz zgłoszenie
Zgodnie z Ordynacją Wyborczą ZHP p. 38 kandydatami na funkcję Komendanta Chorągwi mogą być jedynie osoby zgłoszone przez uczestnika zjazdu z głosem decydującym, wraz z pisemną zgodą kandydata do Komendanta Chorągwi Białostockiej ZHP na co najmniej 21 dni przed terminem rozpoczęcia Zjazdu (do 29 września).

Komendant Chorągwi niezwłocznie zamieszcza informację o kandydatach na stronie internetowej Chorągwi.

Zgłoszenie kandydata na funkcję Komendanta Chorągwi [*.doc]
Zgłoszenie kandydata na funkcję Komendanta Chorągwi [*.pdf]
Klauzula informacyjna dotycząca prawa wyborczego [*.pdf]Patrz także: