Terminarz Zjazdu ZHP Chorągwi Białostockiej 2018

Działania i terminy związane ze Zjazdem Chorągwi w dniu 20 października 2018 r.:
(Podstawa prawna: Ordynacja wyborcza ZHP)

do 30 dni od wejścia w życie uchwały Rady Naczelnej ZHP w sprawie terminarza zjazdów chorągwi (do 1 maja)

Komenda Chorągwi podejmuje uchwałę, w której określa liczbę delegatów wybieranych na zjazd chorągwi w poszczególnych hufcach (Rada Naczelna wydała uchwałę w tej sprawie 18 marca: Uchwała nr 8/XL Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 marca 2018 r. w sprawie terminarza zjazdów chorągwi w 2018 roku).
Komenda Chorągwi określiła liczbę delegatów oraz terminarz zjazdów nadzwyczajnych hufców w celu wyboru delegatów na Zjazd ZHP Chorągwi Białostockiej w Uchwale Komendy ZHP Chorągwi Białostockiej nr 30/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia liczby delegatów oraz terminarza zjazdów nadzwyczajnych hufców w celu wyboru delegatów na Zjazd ZHP Chorągwi Białostockiej.


35 dni przed zjazdem (do 15 września)

informację o zwołaniu zjazdu chorągwi i jego terminie, a w wypadku zjazdu nadzwyczajnego także informację o celu jego zwołania, ogłasza się w rozkazie komendanta chorągwi, umieszcza na stronie internetowej chorągwi oraz przekazuje do Głównej Kwatery ZHP
Rozkaz L. 8/2018 z dnia 14 września 2018 r.


28 dni przed zjazdem (do 22 września)

informacja o miejscu zjazdu chorągwi, proponowany porządek obrad, sprawozdania, materiały zjazdowe muszą być przekazane uczestnikom zjazdu z głosem decydującym oraz do Głównej Kwatery ZHP za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej.


na 21 dni przed zjazdem (do 29 września)

wpływają zgłoszenia kandydatów na funkcję komendanta chorągwi (kandydatami na funkcję komendanta chorągwi mogą być jedynie osoby, które zostały zgłoszone przez uczestnika zjazdu z głosem decydującym, wraz z pisemną zgodą kandydata). Komendant chorągwi niezwłocznie umieszcza informację o kandydatach na stronie internetowej Chorągwi. Informacja zawiera imię i nazwisko, stopień instruktorski, numer ewidencyjny i przydział służbowy.


14 dni przed zjazdem (do 6 października)

wnoszone projekty uchwał muszą zostać przekazane uczestnikom zjazdu z głosem decydującym za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej (Wzór projektu uchwały [*.doc]),
za pośrednictwem komendanta chorągwi Główna Kwatera ZHP przekazuje uczestnikom zjazdu z głosem decydującym opinię w sprawie działalności komendy chorągwi,
za pośrednictwem komendanta chorągwi komisja rewizyjna chorągwi przekazuje uczestnikom zjazdu z głosem decydującym opinię w sprawie działalności komendy chorągwi oraz wnioski w przedmiocie absolutorium wraz z uzasadnieniem.Patrz także: