Wiadomości Białostockiej Chorągwi ZHP 5/34/2006

Wiadomości Białostockiej Chorągwi ZHP

Komenda Białostockiej Chorągwi, ul. Pałacowa 3/1, 15 – 950 Białystok
tel/fax.: 0-85 7323-900, e-mail: biuro@bialostocka.zhp.pl

nr 05/34/2006 12 maja 2006 r.

1) KADRA POMOCNICZA NA OBOZY JĘZYKOWE
Latem tego roku Ministerstwo Edukacji organizuje wspólnie z APASS i UNESCO
kursy językowe dla dzieci i młodzieży:
Załęcze Wielkie 2-22 lipca 2006 - kurs angielskiego
Wiechlice (miejsce może się zmienić) 16 lipca - 5 sierpnia - kurs
niemieckiego
Na te dwa ww. kursy szukamy asystentów/kadry pomocniczej dla native
speakerów. Po 10 osób na każdy z tych kursów.
Wymagania dla asystentów/kadry pomocniczej:
- ukończone 18 lat,
- znajomośc języka (odpowiednio angielskiego lub niemieckiego) w stopniu
komunikatywnym,
- uprawnienia wychowawcy kolonijnego.
Organizatorzy zapewniają: pobyt i wyżywienie oraz zwrot kosztów podróży na
miejsce.
Zadaniem asystentów będzie wspieranie prowadzenia zajęć, a także pomoc w
komunikowaniu się lektorów z otoczeniem - nie mówią oni bowiem w języku
polskim.
Oba kursy kończą się wycieczką po Polsce, dla lektorów i asystentów. Jeśli
znacie kogoś, kto byłby zainteresowany takim darmowym, czterotygodniowym
kursem językowym to wszelkie info można uzyskać u dh. Katarzyny Krawczyk pod adresem e-mailowym: kasia@euromail.pl lub tel kom. 0693 66 80 51.
źródło: www.zhp.pl


2) SZKOLENIE DLA KOMENDANTÓW I OSÓB ODPOWIEDZIALNYCH ZA FINANSE NA OBOZACH HAL 2006
Zapraszamy na szkolenie, w którym udział jest obowiązkowy, w dniu 20 maja 2006 r. w godzinach 10.00-14.00.
Prosimy komendy hufców o przekazanie informacji instruktorom, którzy planują organizację obozów letnich.
Program szkolenia:
- instrukcja finansowa HAL
- dokumenty potrzebne do zatwierdzenia i rozliczenia placówki
- taryfikator, umowy na obozach
- bezpieczeństwo na obozach
- sprawy inne.

HM. ANDRZEJ BAJKOWSKI
KOMENDANT CHORĄGWI


3) KURS KIEROWNIKÓW PLACÓWEK
Zapraszamy wszystkich chętnych na kurs kierowników placówek. Termin kursu to 13 czerwca 2006 r. w godz. 1600 – 1900. Koszt kursu to 60 zł. Zgłoszenia do 10 czerwca 2006 r. (e-mailem, telefonicznie, bądź osobiście w komendzie chorągwi).
Kurs skierowany jest do członków ZHP (nauczycieli, czynnych instruktor harcerski od otwartego stopnia podharcmistrza włącznie lub innych osóba, posiadających co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej).
HM. ANDRZEJ BAJKOWSKI
KOMENDANT CHORĄGWI

3) KURS WYCHOWAWCÓW KOLONIJNYCH
Zapraszamy wszystkich chętnych na kurs kierowników placówek. Termin kursu to 9 czerwca (godziny popołudniowe) i 11 czerwca (godziny przedpołudniowe) czerwca 2006 r.. Koszt kursu to 60 zł. Zgłoszenia do 06 czerwca 2006 r. (e-mailem, telefonicznie, bądź osobiście w komendzie chorągwi). Dokładne godziny zajęć zostaną podane przy zgłoszeniu.
Kurs skierowany jest do członków ZHP (osoby pełnoletnie z co najmniej wykształceniem średnim).
HM. ANDRZEJ BAJKOWSKI
KOMENDANT CHORĄGWI

4) UWAGA ORGANIZATORZY RAJDÓW, ZLOTÓW, FESTIWALI...
Redakcja „Czuwaj” przygotowuje INFORMATOR IMPREZ NA ROK HARCERSKI 2006/2007 — specjalny dodatek do numeru wakacyjnego „Czuwaj”, w którym znajdą się zapowiedzi imprez organizowanych od września 2006 do sierpnia 2007 r.
Aby zaprosić szczepy z całej Polski do udziału w swoim rajdzie czy festiwalu drużyny, wystarczy przesłać do naszej redakcji informację – zaproszenie na imprezę, a zamieścimy ją w „Informatorze”.
Informacja powinna zawierać następujące dane:
• organizator,
• termin,
• miejsce,
• informacje (np. kilka słów o charakterze imprezy, do kogo jest adresowana,
co się znajduje w programie...),
• kontakt i informacje (np. stopień, imię i nazwisko osoby wyznaczonej
do kontaktów, telefon, e-mail, adres strony internetowej).
Do informacji może być dołączone logo — znak graficzny imprezy (tif lub jpg, w skali szarości, min. 150 dpi).
Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mail’em na adres informator@czuwaj.pl
do 31 maja 2006 r.

Źródło:
Komunikat Głównej Kwatery ZHP

5) HARCERSKA AKCJA LETNIA 2006
Prosimy do 23 maja 2006 r. wypełnić załączony do Wiadomości formularz (na każdą placówkę oddzielnie). Zgromadzone dane posłużą do sporządzenia wniosku o dotację na Akcję Letnią do Kuratorium Oświaty. Niezgłoszone do tego czasu placówki nie będą brane pod uwagę przy podziale dotacji.
Również do 23 maja 2006 r. prosimy o podanie informacji na temat planowanej Nieobozowej Akcji Letniej (rozmiar, założenia programowe i organizacyjne).

HM. AGATA PIETRYSZYK
SZEF BIURAPatrz także: