Decyzja Komendanta ZHP Chorągwi Białostockiej nr 36/2018 z dnia 3 września 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Komendanta Chorągwi na Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP BiałystokPliki do ściągnięcia:

Patrz także: