Decyzja Komendanta ZHP Chorągwi Białostockiej nr 35/2018 z dnia 3 września 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Komendanta Chorągwi na Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP AugustówPliki do ściągnięcia:

Patrz także: