Harmonogram posiedzeń ChKSI w roku harcerskim 2018/2019

Podajemy do wiadomości aktualny harmonogram posiedzeń Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich w roku harcerskim 2018/2019.

 

Informujemy, że posiedzenia Chorągwianej Komisji Stopni Instruktorskich w roku harcerskim 2018/2019 odbędą się w następujących terminach:
8 września 2018 r.
13 października 2018 r.
17 listopada 2018 r.
8 grudnia 2018 r.
19 stycznia 2019 r.
16 lutego 2019 r.
9 marca 2019 r.
13 kwietnia 2019 r. godz. 11:30
11 maja 2019 r.
8 czerwca 2019 r.
6 lipca 2019 r.

Posiedzenia rozpoczynają się o godzinie 9:30 w soboty w sali kominkowej Chorągwi Białostockiej (ul. Pałacowa 3/1, Białystok) lub według podanych powyżej informacji.

Przypominamy, że wymaganą dokumentację należy wysłać w wersji elektronicznej na adres e-mail: ksi@bialostocka.zhp.pl na 7 dni przed terminem zbiórki KSI oraz w wersji papierowej w sekretariacie Komendy Chorągwi na 3 dni przed terminem zbiórki KSI – w dwóch egzemplarzach.
Na posiedzeniu komisji obecność opiekuna jest obowiązkowa.

Warsztaty dla opiekunów prób harcmistrzowskich i warsztaty dla członków HKSI będą organizowane w zależności od zgłaszanych potrzeb (ksi@bialostocka.zhp.pl ).

Komisja informuje, iż w przypadku chęci spełnienia dodatkowego wymagania stawianego kandydatowi do zamknięcia próby harcmistrzowskiej: udziału w przynajmniej dwóch posiedzeniach chorągwianej KSI jako obserwator (wcześniej ustalony) w okresie trwania próby, to w gestii osoby z otwartą próbą jest zapewnienie sobie transportu na posiedzenie. Chorągwiana KSI nie zabiera do swojego środka transportu osób spoza składu Komisji. Prosimy o uwzględnienie tego przy zapisywaniu się na posiedzenia ChKSI jako obserwatorzy.
W/w informacja obowiązuje również w przypadku zapisania się na posiedzenie ChKSI.

Komisja Stopni InstruktorskichPatrz także: