Zjazd ZHP Chorągwi Białostockiej - 20 października 2018 r.

W dniu 22 lipca 2018 r., Komenda Chorągwi podjęła uchwałę w sprawie zwołania Zjazdu ZHP Chorągwi Białostockiej.

Zjazd odbędzie się 20 października 2018 r. o godzinie 9:00 w Centrum Aktywności Społecznej w Białymstoku przy ul. Świętego Rocha 3.

 Patrz także: