Decyzja Komendanta i Skarbnika ZHP Chorągwi Białostockiej nr 137/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla obozu harcerskiego organizowanego w Woszczelach w terminie 15-30.07.2018 r.Pliki do ściągnięcia:

Patrz także: