Decyzja Komendanta ZHP Chorągwi Białostockiej nr 33/2018 z dnia 5 lipca 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Komendanta Chorągwi na Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP KolnoPliki do ściągnięcia:

Patrz także: