Decyzja Komendanta ZHP Chorągwi Białostockiej nr 32/2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie powołania Pełnomocnika Komendanta Chorągwi na Zjazd Nadzwyczajny Hufca ZHP SuwałkiPliki do ściągnięcia:

Patrz także: