Bezpieczeństwo na obozach harcerskich

21 czerwca 2018 r. Naczelniczka Związku Harcerstwa Polskiego oraz przedstawiciele innych organizacji harcerskich, Dyrektor Generalny Lasów Państwowych, Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej oraz Komendant Główny Policji podpisali protokół uzgodnień w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa na obozach harcerskich pod namiotami.

 

Uzgodnienia mają na celu wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci i młodzieży uczestniczących w obozach harcerskich pod namiotami. Dokument określa zasady i procedury postępowania, które będą stosowane zgodnie z obowiązującymi przepisami państwowymi i regulacjami wewnętrznymi. Każdy komendant obozu jest zobowiązany do zapoznania się z treścią dokumentu i do wypełniania określonych w nim procedur już od Harcerskiej Akcji Letniej 2018.


Przed wyjazdem na obóz czy kolonię zachęcamy kadrę do odwiedzenia strony Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej: https://haliz.zhp.pl/, na której znajduje się m.in. poradnik “Bezpieczeństwo w ZHP”, Instrukcja HALiZ oraz szerokie poradnictwo dotyczące organizacji wypoczynku.Pliki do ściągnięcia:

Patrz także: