Wsparcie reprezentacji Chorągwi Białostockiej na Zlot ZHP Gdańsk 2018 z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

W sobotę, 9 czerwca 2018 r. podczas Harcerskiego Biwaku Miejskiego w Parku Zwierzynieckim w Białymstoku, z rąk Wicemarszałka Województwa Podlaskiego - Pana Macieja Żywno, otrzymaliśmy wsparcie finansowe ze środków Województwa Podlaskiego na wyjazd harcerzy Chorągwi Białostockiej na Zlotu ZHP Gdańsk 2018 w ramach promocji województwa podlaskiego!Bardzo dziękujemy za tak wspaniały gest!

 Patrz także: