Posiedzenie i warsztaty Komisji Stopni Instruktorskich odwołane

Komisja Stopni Instruktorskich ZHP Chorągwi Białostockiej informuje, iż w związku z brakiem zgłoszeń na posiedzenie Komisji w dniu 3 czerwca 2018 r. oraz brakiem zgłoszeń na warsztaty opiekunów prób i dla członków Komisji Stopni Instruktorskich, wyżej wymienione spotkania zostają odwołane.

Kolejne posiedzenie KSI odbędzie się 30 czerwca 2018 r. o godz. 9.30.
Kolejny termin warsztatów zostanie wyznaczony w kolejnym roku harcerskim.


Chorągwiana Komisja Stopni Instruktorskich