BIAŁOSTOCKA LETNIA AKCJA SZKOLENIA KADRY 2018 - zgłoszenia do 27 maja

Serdecznie zapraszamy na wakacyjne kształcenie w czasie Białostockiej Letniej Akcji Szkoleniowej. Zapraszamy do Doktorc na kurs przewodnikowski, kurs podharcmistrzowski i kurs kadry kształcącej.

 

Serdecznie zapraszamy na wakacyjne kształcenie w czasie Białostockiej Letniej Akcji Szkoleniowej. Zapraszamy do Doktorc na kurs przewodnikowski, kurs podharcmistrzowski i kurs kadry kształcącej. Wszystkie istotne informacje zawarte są w poniższych formularzach zgłoszeniowych. Czas na uzupełnienie ankiet mija 27 maja.

kurs przewodnikowski

kurs podharcmistrzowski

kurs kadry kształcącej


Zapraszamy
ChZKK
Patrz także: