Konsultacje instruktorskie w sprawie wpływu skutków reformy edukacji na system metodyczny ZHP

Przewodniczący Rady Chorągwi wraz z Komendantem Chorągwi zapraszają środowiska instruktorskie, szczególnie podharcmistrzów i harcmistrzów posiadających doświadczenie w prowadzeniu gromady bądź drużyny, na konsultacje w sprawie funkcjonowania organizacyjnego i metodycznego ZHP w związku z reformą edukacji.

Konsultacje obejmą m.in. dwa modele funkcjonowania określone w Uchwale Nr 65/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 7 października 2017 r. w sprawie wpływu skutków reformy edukacji na system metodyczny ZHP.

Spotkanie odbędzie się we środę, 28 lutego o godzinie 17:30 w sali kominkowej Chorągwi Białostockiej ZHP w Białymstoku.

Serdecznie zapraszamy!

 Patrz także: