Decyzja Komendanta i Skarbnika ZHP Chorągwi Białostockiej nr 123/2017 z dnia 1 grudnia 2017 r. w sprawie wzoru Porozumienia wolontariackiegoPliki do ściągnięcia:

Patrz także: