Spotkanie opłatkowe w Komendzie Chorągwi

Zapraszamy na tradycyjne świąteczne spotkanie opłatkowe, które odbędzie się w poniedziałek 18 grudnia 2017 r. o godzinie 16:30 w sali kominkowej w siedzibie Chorągwi w Białymstoku.

Jak co roku spotkamy się przy wigilijnym stole, gdzie przy blasku Betlejemskiego Światła Pokoju przełamiemy się opłatkiem, złożymy sobie życzenia i zaśpiewamy bożonarodzeniowe kolędy.

Zapraszamy wszystkie władze hufcowe i chorągwiane, członków zespołów i referatów chorągwianych.


Komendant Chorągwi Białostockiej ZHP
hm. Hanna Horodeńska

wraz z Komendą Chorągwi

 Patrz także: