16. Światowe Spotkanie ICCG


Spotkania i konferencje światowe ICCG – Międzynarodowej Katolickiej Konferencji Żeńskiego Skautingu, skupiającego ponad 40 organizacji skautowych w Afryce, regionie arabskim, Ameryce Łacińskiej i Europie, odbywają się co trzy lata.

16. Światowe Spotkanie ICCG odbędzie się w Konstancinie koło Warszawy w dniach 15-20 lipca 2006 r. Miejscem zakwaterowania jest Centrum Animacji Misyjnej Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego - ośrodek Pallotynów. Rozpoczęcie spotkania 15 lipca po południu, wyjazd 21 lipca rano.

Spotkanie ma charakter seminarium. Spodziewamy się udziału 80 osób z całego świata, w tym delegatek reprezentujących chorągwie ZHP.

Delegatkami ZHP na światowe spotkanie katolickich skautek mogą zostać instruktorki w wieku co najmniej 18 lat - drużynowe, namiestniczki, komendantki hufców, członkinie zespołów wychowania duchowego/religijnego i inne instruktorki związane z wychowaniem.

Niezbędne jest posługiwanie się przynamniej jednym z trzech języków ICCG: angielskim, francuskim lub hiszpańskim. Język polski nie jest oficjalnym językiem seminarium.

W programie m.in. warsztaty, prezentacje, rozważania i dyskusje na temat:
- solidarność jako droga budowania pokoju
- przemoc wobec dzieci i młodzieży na świecie
- projekty w dziedzinie zdrowia, edukacji, wolnego czasu
- metoda skautowa drogą do wiary
- wychowanie do służby
a także
- gra po Warszawie i uroczysta msza święta w Katedrze Polowej WP w Warszawie (16 lipca)
- pielgrzymka na Jasną Górę (20 lipca) z mszą św. celebrowaną przez abp. Stanisława Nowaka oraz Drogą Krzyżową, w której każdą stację poprowadzi delegacja innego kraju
- wieczór polski (19 lipca) i wieczór międzynarodowy (18 lipca)
- praca w międzynarodowych zespołach
- modlitwy, piosenki skautowe i religijne w różnych językach.

Koszt udziału w seminarium to 130 euro czyli około 500 złotych. Jest to specjalna cena dla uczestniczek z Polski (np. kraje Europy Zachodniej płacą 300 EUR). W przypadku pozytywnej odpowiedzi MEN na wniosek Głównej Kwatery ZHP o dofinansowanie tego przedsięwzięcia, odpłatność powinna wynieść 200-300 złotych. Ponadto uczestniczki lub delegujące je chorągwie pokrywają koszt dojazdu do Konstancina (lub do Warszawy) i z powrotem.


źródło: Biuro Zagraniczne GK


Chętne instruktorki prosimy o zgłoszenie (telefoniczne, e-mail bądź pocztą) wraz z podanie podstawowych danych personalnych i kontaktowych (imię, nazwisko, data urodzenia, stopień instruktorski, funkcja, adres, tel., e-mail).


hm. Agata Pietryszyk
szef biura Białostockiej Chorągwi 1 2 Patrz także: