16. Światowe Spotkanie ICCG

"(...) Jest to wydarzenie prestiżowe, o randze porównywalnej ze znaczeniem światowej konferencji WAGGGS na Buczu w roku 1932. Związek Harcerstwa Polskiego powinien nie tylko jak najlepiej wywiązać się z zadań gospodarza tego przedsięwzięcia, ale także zaznaczyć swój merytoryczny udział w programie.

Dla polskich delegatek, oprócz możliwości dyskusji i wymiany doświadczeń na tematy związane z wychowaniem duchowym i religijnym, spotkanie ICCG będzie z pewnością wielkim przeżyciem i okazją do poszerzenia wiedzy o problemach współczesnego świata, a to przede wszystkim ze względu na jego swiatowy charakter seminarium, czego wyrazem jest liczny udział delegacji z Afryki, Ameryki i krajów arabskich (...)"

hm. Teresa Hernik
 1 2 Patrz także: