Faktury za I ratę za Zlot ZHP Gdańsk 2018

Osoby zainteresowane uzyskaniem faktury VAT za udział dziecka w Zlocie ZHP Gdańsk 2018 za zaliczkę wpłacaną w tym roku kalendarzowym, prosimy o niezwłoczne zgłaszanie zapotrzebowania mailowo do Komendy Gniazda Zlotu na adres: zlot2018bialostocka@gmail.com.

W treści wiadomości należy podać następujące dane:
- imię i nazwisko dziecka
- imię i nazwisko osoby, na którą ma być wystawiona faktura (rodzic/dziecko/firma)
- adres (wraz z kodem pocztowym)
- miejscowość, w której odbywa się wypoczynek
- termin wypoczynku
- numer telefonu kontaktowego

Docelowo wszystkie faktury będą wystawiane do końca 2017 roku.


Komenda Gniazda Białostockiego Zlotu ZHP Gdańsk 2018

 Patrz także: