Harcerska Akcja Letnia 2006 - wykaz dokumentów

Akcja Letnia ruszyła, choć nie wszystkie obozy się już rozpoczęły dlatego przedstawiamy wykaz dokumentów, które należy posiadać przy zatwierdzaniu.

 

Należy również pamiętać o tym, by wcześniej umówić się w Komendzie Chorągwi (na przykład telefoniecznie: 085- 7323-900) na konkretny dzień godzinę.

* Oryginały zawartych umów: wolontariackich, o dzieło, zleceń (podpisanych wcześniej przez zaintersowaną osobą i komendanta i skarbnika chorągwi) - wcześniej do chorągwi winien być dołączony wykaz osób, które podczas HAL pracować będą na umowę zlecenie i o dzieło (imiona, naziwska, imię ojca matki, nip, adres zamieszkania, data urodzenia, kwota do wypłaty, stawka żywieniowa obozu, realizowane zadania)
* wykaz kadry - ze wskazaniem rodzaju zatrudnienia
* protokół kwalifikacyjny (lista wpłat),
* preliminarz obozu,
*kserokopia polisy ubezpieczeniowej
* raport przedobozowy - wraz z uzupełnioną ksiązką pracy obozu,
* lista uczestników (kadra i uczestnicy)
* karta kwalifikacyjna obiektu,
* dokument określający zasady korzystania z obiektu,
* potwierdzenie noclegu (dotyczy obozów wędrownych),
* potwierdzenie zgłoszenia z kuratorium.

Zgodnie z instrukcją organizacyjną HAL obóz winien być zatwierdzony w Komendzie Chorągwi min. 2 tygodnie przed rozpoczeciem obozu.Patrz także: