ZIELONY PŁOMIEŃ - kurs podharcmistrzowski

Chorągwiany Zespół Kadry Kształcącej serdecznie zaprasza na trzecią edycję kursu podharcmistrzowskiego "Zielony Płomień".

 

Organizator: Zespół Kadry Kształcącej ZHP Chorągwi Białostockiej

Dodatkowa składka zadaniowa: 175,00 zł

Uczestnicy: osoby z otwartą próbą podharcmistrzowską oraz osoby, które próbę będą otwierały w trakcie kursu

Kurs odbywać się będzie w formie 3 weekendów zjazdowych w Ośrodku Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym, 3 Maja 5B, 16-030 Supraśl

15 – 17.12.2017
12 – 14.01.2018
09 – 11.02.2018

Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 25 listopada do godz.19:00
Pierwszeństwo udziału w kursie mają instruktorzy z terenu Chorągwi Białostockiej

ankieta zgłoszeniowa

W razie pytań zapraszamy do kontaktu mailowego - ksztalcenie@bialostocka.zhp.plPatrz także: