Odbyło się posiedzenie Rady Chorągwi - AKTUALIZACJA

W piątek, 22 września 2017 r. odbyło się posiedzenie Rady Chorągwi Białostockiej ZHP.

Podczas spotkania, Rada Chorągwi m.in. rozpatrywała wnioski Komend Hufców w sprawie udzielenia ulgi wszystkim członkom ZHP z przydziałem służbowym do hufców i jednostek podrzędnych.

Zgodnie z Uchwałą nr 47/XXXVIII Rady Naczelnej ZHP z dnia 4 grudnia 2016 r. w sprawie zasad ustalania wysokości, zbierania i podziału podstawowej składki członkowskiej, a także zasad udzielania ulg i zwolnień, Rada Chorągwi na wniosek Komendy Hufca może udzielić ulgi członkom z przydziałem do hufca i podstawowym jednostkom organizacyjnym w wysokości składki członkowskiej ZHP uchwalonej przez Radę Naczelną ZHP.

Rada Chorągwi rozpatrzyła wszystkie złożone wnioski pozytywnie. Uchwały w sprawie udzielenia ulg znajdują się w zakładce Rady Chorągwi.

 Patrz także: