Wpłaty na Zlot ZHP Gdańsk 2018

Informujemy o wysokości oraz terminach wpłat dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej na Zlot ZHP Gdańsk 2018.

 Cena: 800 zł w tym:
590 zł - składka ogólnozlotowa
210 zł - składka gniazda to m.in.: transport uczestników, transport sprzętu, materiały do organizacji i budowy gniazda, organizacja dnia regionów.

Płatność w ratach:
- 200 zł do 16.11.2017 r.
- 300 zł do 28.02.2018 r.
- 300 zł do 31.05.2018 r. (kwota ostatniej raty może zostać zmniejszona)

Płatności dokonujemy indywidualnie na rachunek bankowy:
90 2030 0045 1110 0000 0417 3850
tytułem: DSCZ Zlot ZHP 2018 + imię, nazwisko, drużyna, hufiec.Patrz także: