Przypominamy o terminowym opłacaniu składek członkowskich!

Dobiega końca trzeci kwartał 2017 roku, a wraz z nim zbliża się termin wpłacania raty składek członkowskich.

Zgodnie z pozostającą w mocy do 1 października 2017 r. Uchwałą nr 81/XXXVI Rady Naczelnej ZHP z dnia 18 maja 2013 r. w sprawie podstawowej składki członkowskiej, kwartalna wysokość składki członkowskiej w ZHP wynosi 12 zł i należy ją opłacać z zachowaniem następujących terminów:
- do podstawowych jednostek organizacyjnych - do 10 dnia ostatniego miesiąca kwartału
- do hufców - do 20 dnia ostatniego miesiąca kwartału
- do chorągwi - do 25 dnia ostatniego miesiąca kwartału
- do Głównej Kwatery ZHP - do końca kwartału.

Prosimy o terminowe wywiązanie się z obowiązku składkowego.


hm. Hanna Horodeńska
Komendant ZHP Chorągwi Białostockiej

hm. Andrzej Bajkowski
Z-ca Komendanta, Skarbnik ZHP Chorągwi Białostockiej

 Patrz także: