Komunikat Komendanta Chorągwi ws. Harcerskiej Akcji Letniej 2017

W związku z gwałtowną burzą, która przeszła przez tereny, na których znajdują się bazy harcerskie naszej Chorągwi oraz niekorzystną prognozę pogody zapowiadającą kolejne burze, deszcze i inne gwałtowne zjawiska meteorologiczne polecam wszystkim druhnom i druhom komendantom obozów:
- zapewnić wszystkim harcerzom bezpieczne warunki obozowania,
- objąć szczególną troską zuchy, czyli najmłodszych uczestników obozów i kolonii,
- sprawdzić stan namiotów (pokrycia, olinowanie, śledzie, właściwe rozstawienie) w celu zapobiegnięcia przeciekania,
- czuwać nad bezpieczeństwem magazynów żywnościowych i sprzętowych, tj. zapobiegać zalaniu,
zabezpieczyć miejsca, w których można suszyć mokrą odzież i obuwie,
- umocować wszystkie wątpliwe łączenia elementów dachów, rynien, itp., które mogą zostać zerwane przez porywisty wiatr.

W przypadku wystąpienia niebezpiecznych zdarzeń, typu powalenie drzew, uszkodzenie konstrukcji budynków lub sprzętu informować właściwe osoby i organy niezwłocznie.

Proszę o szczególną ostrożność w czasie przeprowadzania zajęć na wodzie.

Życzę wszystkim obozowiczom i kadrze obozowej dużo słońca.


Czuwaj!

hm. Hanna Horodeńska
Komendant ZHP Chorągwi Białostockiej

 Patrz także: