Szkolenie komendantów i kwatermistrzów obozów przed HAL 2018

Zapraszam komendantów obozów i osoby odpowiedzialne za finanse i majątek podczas obozów - kwatermistrzów, księgowych - na szkolenie przed Harcerską Akcją Letnią 2018, które odbędzie się we środę, 16 maja 2018 r. o godzinie 18:00 w sali kominkowej w siedzibie Chorągwi Białostockiej ZHP przy ulicy Pałacowej 3/1 w Białymstoku.

 

W programie szkolenia, m.in.:
1. Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej po zmianach i przepisy dotyczące wypoczynku dzieci i młodzieży,
2. dokumentacja obozowa, zatwierdzanie i rozliczanie obozów,
3. finanse obozowe i majątek,
4. bezpieczeństwo na obozach.

Proszę o zgłaszanie obecności na szkoleniu poprzez ankietę elektroniczną zamieszczoną poniżej lub pod linkiem https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=Ho024XU55kyJPfw1H9RNzYzSJoo8DUFAitaSPywIU41UQjhHWUVOTFE2MU9ESkEwRVNaMEdES09FQS4u do dnia 15 maja 2018 r. (wtorek) do godziny 12:00.

W zgłoszeniu należy podać: stopień, imię i nazwisko oraz PESEL komendanta i kwatermistrza lub innej osoby odpowiedzialnej za finanse obozowe, dane kontaktowe, w tym numery telefonów oraz adresy e-mail, a także informacje o organizowanym wypoczynku: środowisko organizujące wypoczynek, odpłatność uczestnika oraz termin i miejsce wypoczynku (miejscowość, powiat, województwo).

Na podstawie danych komendant wraz z kwatermistrzem otrzymają pełnomocnictwo do prowadzenia wypoczynku w formie obozu harcerskiego.

Udział komendantów i kwatermistrzów obozów w szkoleniu jest obowiązkowy i wymagany do dopuszczenia do organizacji obozu w czasie HAL 2018!

Ze względu na bardzo ważną tematykę poruszaną w czasie szkolenia oraz istotne zmiany w przepisach prawa, proszę o punktualne przybycie.


Czuwaj!

hm. Hanna Horodeńska
Komendant ZHP Chorągwi Białostockiej

Patrz także: