Szkolenie komendantów i kwatermistrzów obozów przed HAL 2017

Zapraszam komendantów obozów i osoby odpowiedzialne za finanse i majątek podczas obozów - księgowych, kwatermistrzów - na szkolenie przed Harcerską Akcją Letnią 2017, które odbędzie się w piątek, 12 maja 2017 r. o godzinie 16:30 w sali kominkowej w siedzibie Chorągwi Białostockiej ZHP przy ulicy Pałacowej 3/1 w Białymstoku.

 

W programie szkolenia m.in.:
1. Instrukcja Harcerskiej Akcji Letniej i Zimowej,
2. zatwierdzanie i rozliczanie obozów,
3. finanse, majątek i dokumentacja obozowa,
4. bezpieczeństwo na obozach.

Proszę o zgłaszanie obecności na szkoleniu poprzez ankietę elektroniczną pod linkiem https://goo.gl/forms/dSbWRvb44vSICBpD3 do dnia 11 maja 2017 r. (czwartek) do godziny 12:00.

W zgłoszeniu należy podać: stopień, imię i nazwisko oraz PESEL komendanta i kwatermistrza lub innej osoby odpowiedzialnej za finanse obozowe, dane kontaktowe, w tym numery telefonów oraz adresy e-mail, a także informacje o organizowanym wypoczynku: odpłatność uczestnika za zimowisko oraz termin i miejsce wypoczynku (miejscowość, powiat, województwo).

Na podstawie danych komendant wraz z kwatermistrzem otrzymają pełnomocnictwo do prowadzenia wypoczynku w formie obozu harcerskiego.

Udział komendantów i kwatermistrzów obozów w szkoleniu jest obowiązkowy i wymagany do dopuszczenia do organizacji obozu w czasie HAL 2017!

Ze względu na bardzo ważną tematykę poruszaną w czasie szkolenia, proszę o punktualne przybycie.


Czuwaj!

hm. Hanna Horodeńska
Komendant ZHP Chorągwi BiałostockiejPatrz także: