Odeszła na wieczną wartę...

W dniu 16 lutego 2017 r. odeszła na wieczną wartę phm. Zofia Rutkowska. Druhna Zofia urodziła się 14 sierpnia 1924 r. W maju 1936 roku wstąpiła w szeregi Związku Harcerstwa Polskiego. Wkrótce została zastępową, następnie przyboczną.

W ostatnich latach życia była aktywnym członkiem Kręgu Instruktorów i Starszyzny Harcerskiej im. ks. Pawła St. Grzybowskiego Chorągwi Białostockiej. W kręgu pełniła funkcję skarbnika. Uczestniczyła w rajdach, złazach i zlotach ZHP, zawsze nienagannie umundurowana, harcerka z krwi i kości. Wierna Prawu i Przyrzeczeniu na co dzień. Chętna nieść braterską pomoc każdemu.

 

Żegnamy Cię Druhno Zofio w żalu i smutku!
Niech dobry Bóg przyjmie Cię do swoich Niebios!


O Panie Boże, Ojcze Nasz,
w opiece Swej nas Miej...

Wystawienie odbędzie się w dniu dzisiejszym, 17 lutego o godzinie 15:00 w Domu Pogrzebowym przy ul. Wojskowej.
Nabożeństwo pogrzebowe rozpocznie się w sobotę, 18 lutego o godz. 12:00. Msza św. w Supraślu o godz. 13:15. Druhna Zofia zostanie pochowana na cmentarzu w Supraślu.


Komendant ZHP Chorągwi Białostockiej
hm. Hanna Horodeńska

Komendantka Instruktorskiego Kręgu Starszyzny Harcerskiej i Seniorów
hm. Irena Pawletko

wraz z Komendą Chorągwi i instruktorami Kręgu Starszyzny Harcerskiej i SeniorówPatrz także: