Dzień Podlasia

W dniu 10 czerwca 2006 roku odbył się po raz pierwszy Dzień Podlasia zainicjowany przez ordynariusza diecezji drohiczyńskiej J.E. bp. Antoniego Dydycza.

 

W uroczystej Mszy Świętej celebrowanej przy ołtarzu polowym obok remontowanej właśnie Katedry Drohiczyńskiej wzięło udział wielu znakomitych gości: Pan Prezydent Lech Kaczyński, senatorowie, posłowie, wojewodowie, przedstawiciele samorządów, służb mundurowych, oraz organizacji społecznych.

W czasie homilii gospodarz diecezji – bp. Dydycz mówił o potrzebie powrotu do tradycyjnych wartości, podkreślał wielokulturowość Podlasia opartą o zasady tolerancji i wzajemnego poszanowania. Wzywał do kultywowania tradycji podkreślając znaczącą rolę organizacji społecznych i wychowawczych.

Związek Harcerstwa Polskiego był licznie reprezentowany przez harcerzy, wędrowników i instruktorów ze środowisk harcerskich z Siemiatycz, Bielska Podlaskiego oraz Sokołowa Podlaskiego.

Białostocką Chorągiew ZHP reprezentowała czteroosobowa delegacja, której przewodził Komendant hm. Andrzej Bajkowski.

phm. Jakub BobrowskiPatrz także: