Decyzja Komendanta i Skarbnika ZHP Chorągwi Białostockiej nr 86/2017 z dnia 18 stycznia 2017 r. w sprawie dodatkowej składki członkowskiej zadaniowej dla Kursu Podharcmistrzowskiego „Zielony Płomień”Pliki do ściągnięcia:

Patrz także: